Блог

Администратор
05.03.2019
Март 2019 1 коментар

Видове преводачески услуги – писмен и устен превод и техните видове

В днешно време, когато границите са отворени и светът е едно глобално село, комуникацията по света е по-лесна от всякога. Купуваме, продаваме, чатим си, влизаме в различни общности и групи по интереси, водим търговска кореспонденция и какво ли още не. Дори и да не разбираме нещо, винаги можем да прибегнем до различни видове преводачески услуги – писмен и устен превод.

 

Знаете ли, че всъщност има различни видове писмен и устен превод?

Видове устен превод – симултанен и консекутивен

устен преводач

Нека започнем с видовете устен превод. Той е:

 • консекутивен превод;
 • симултанен превод.

 

По време на консекутивния устен превод (от англ. ез. Consecutive interpretation) преводачът се намира обикновено до говорителя и превежда след като говорителят на съответния език свърши. Речта е разделена на части и преводачът интерпретира текста след като говорителят спре да говори или направи пауза. По този начин може да хване цялата идея на говорителя и да я преведе по подходящ начин на слушателите. Консекутив се използва в телевизионни предавания, официални срещи, на които присъстват малко хора и т.н.

 

При симултанния устен превод (от англ. ез. Simultaneous interpretation) преводачът говори успоредно с говорителя. Обикновено преводачите са изолирани в самостоятелни кабинки за симултанен превод. Хората слушат превода на преводача посредством слушалки. Обикновено симултанните преводачи се използват за семинари, конференции, срещи на високо ниво или на такива събития, където има разнообразие от езици, на които трябва да се превежда. В Европейския парламент се използва симултанен превод за представителите на съответните държави.

 

И симултанният, и консекутивният превод са изключително трудни, тъй като се извършват в реално време. Само опитни и добре обучени преводачи биха се справили. Имайте предвид, че от двата вида устен превод, симултанния превод е по-сложен и изисква много голяма концентрация и раздвояване между уменията слушане и говорене.

Видове писмен превод

 

Писменият превод също има доста специфика, но сравнен с устния е доста по-лесен. Това обаче не бива да ви обърква. Писменият превод изисква широки познания по езика, но и конкретни тесни познания в съответната област. Както можете да видите във визитките на регистрираните преводачи в Портал за преводачи всеки от тях е специализирал в конкретни области.

 

Писменият превод също се дели на различни видове:

 • Търговски и административен превод
 • Икономически превод
 • Превод на софтуер или ръководства
 • Финансов превод
 • Юридически превод
 • Технически превод
 • Медицински превод
 • Общ превод
 • Литературен превод

 

В търговския и административен писмен превод се включва превод на търговска документация, тръжни документи, доклади, изследвания и проучвания, счетоводни документи и всякакви други документи от ежедневната работна среда на дадена бизнес дейност. От преводача се изисква да е наясно със специфичната терминология за конкретния бизнес.

 

Икономическият, финансовият, юридическият, техническият и медицинският превод изискват специфични познания в терминологията на съответната област. Това означава, че преводачът трябва да е не просто запознат с конкретната тематика, но да борави умело и да е наясно как и какво превежда. Затова всеки един от преводачите, които се регистрират в Портала за преводачи конкретизира областта, в която е специализирал.

 

Общият и литературният превод са по-лесни от всички видове писмен превод, но изискват изключително голямо богатство на езика. Всяка една книга, която четете, е вдъхновяваща, увлекателна и невероятно интересна благодарение на преводача. В литературния превод той има огромната роля „да хване“ стила на автора и да го пресъздаде.

 

В случай че имате нужда от писмен или устен превод, вижте още 3 съвета за избор на най-подходящия преводач и след това се регистрирайте и публикувайте обява за Вашия проект. писмен и устен превод. Преводачите ще се свържат с вас.

1 коментар по тази статия

 1. Технически преводи – къде е разликата | Портал за преводачи

  […] предишната статия разгледахме видовете устен и писмен превод и техните видове. Тогава обърнахме леко внимание и на […]

Коментарите не са позволени