Профил на Владимир Кръстев

Владимир Кръстев Професионален заклет преводач с румънски език
16 години опит 0 приключени проекта София
0лв. от приключени проекти
румънски език

Завършил съм висше образование и докторантура по История в Румъния. Владея отлично румънски и молдовски езици и извършвам писмени и устни преводи и командировки до Румъния. В своята дългогодишна преводаческа практика мои клиенти са били и продължават да бъдат Столична община, Прокуратура на Република България, МВР и др. учреждения и институции, фирми и преводачески агенции.

 

Сфери на преводи:

 • Правно-юридическа и съдебна документация (Договори, актуални състояния, учредителни актове, удостоверения, пълномощни, актове за съдимост)
 • Финансово счетоводна и бизнес документация (фактури, данъчни декларации, товарителници, сертификати, оферти, продуктови каталози).
 • Публична администрация.
 • Туризъм и екология
 • Строителство
 • Трансгранични проекти
 • Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост
 • Култура и изкуство
 • История и археология
 • Религия и философия

Приключени проекти (0)

 • Този потребител няма активни проекти.