Профил на Димитриос Лазаридис

Димитриос Лазаридис Преводи от на BG/GR/EN
2 години опит 0 приключени проекта София
0лв. от приключени проекти
английски езикгръцки език

  Казвам се Димитриос Лазаридис и живея постоянно в София от 1991 г. В момента нямам постоянна работа и се занимавам най вече с преводи. Владея също гръцки език (матерен) и английски (рапотил съм около 10 години във Великибритания: Манчестър, Норич). Не ме затруднява да правя устни преводи на английски и гръцки език.

  Писмени преводи, за първи път, направих при написването на моята аспирантура. Това бяха научни статий от EN на BG и BG на GR. На последък съм превел ръководства за медицински уреди (роботи), инструкций за тежки машинни, дипломи и други. Повечето пъти  съм правил големи преводи за определен срок (имам превод от 300 страници)

  Заклет преводач съм от миналата година към Министерството на Външните Работи от BG на GR и от GR на BG.

Димитриос Лазаридис

 

  My name is Dimitrios Lazaridis and I have been living permanently in Sofia since 1991. At the moment I do not have a permanent job and I deal mostly with translations. I also speak Greek (mother tongue) and English (I worked for about 10 years in the UK: Manchester, Norwich). I do not find it difficult to do interpreting in English and Greek.

  Written translations, for the first time, I did when writing my postgraduate studies. These were scientific articles from EN to BG and BG to GR. Recently, I have translated manuals for medical devices (robots), instructions for heavy machinery, diplomas and more. Most times I have done large translations for a certain period of time (I have a translation of 300 pages).

  I have been a sworn translator since last year at the Ministry of Foreign Affairs from BG to GR and from GR to BG.

Dimitrios Lazaridis

Приключени проекти (0)

  • Този потребител няма активни проекти.

Образование

  • Доктор на педагогически науки

    Национална Спортна Академия, Васил Левски

    .09.1996 - .02.2001