Профил на Бор

Бор Преводач
0 години опит 0 приключени проекта Плевен
0лв. от приключени проекти
френски език

 Самостоятелно ниво на владеене. C1

Приключени проекти (0)

  • Този потребител няма активни проекти.