Блог

Администратор
12.03.2019
Март 2019 Няма коментари

Технически преводи – къде е разликата

В предишната статия разгледахме видовете устен и писмен превод и техните видове. Тогава обърнахме леко внимание и на категорията технически преводи. Защо техническите преводи са различни от другите категории и каква е тяхната специфика?

Техническите преводи са преводи на технически текст, който има практическо приложение в бита, бизнеса, технологиите и науката.

Обикновено техническият превод включва превод на:

технически преводи
 • Технически спецификации
 • Наръчници за употреба
 • Наръчници за отстраняване на повреди
 • Ръководства за инсталации и употреба
 • Технически ръководства
 • Ръководства за безопасност
 • Патенти, декларации, сертификати
 • Инженерни спецификации
 • Оферти и технически предложения
 • Материали за техническо обучение
 • Каталози, чертежи, картинки
 • Софтуерни и хардуерни потребителски панели
 • и др.

Специфика на техническия превод

Качеството на техническия превод е от изключително значение. Изискват се конкретни лингвистични познания в областта.

За разлика от другите видове превод, тук няма замяна със синоними, като в същото време преводачът няма възможност и за по-волен превод. Именно заради сложността и спецификата, преводът на технически текст се извършва трудно и е времеемък.

Много често преводачите използват специализирани преводачески програми и инструменти, с които гарантират точност и еднаквост на преведенета терминология в текста.

Областите, които често изискват технически превод, са производство, предприемачество, право, медицина, селско стопанство, строителство, инжинерство, електроника и електротехника, електричество, хидравлика, автомобилостроене и много други.

Доверете Вашия проект, изискващ технически превод, на регистрираните преводачи в Портала!

Чуждоезикови преводачи за технически превод

превод на техническа документация

В Портал за преводачи можете да намерите преводачи на много високо ниво, включително и заклети преводачи, които са регистрирани към Министерството на Външните работи, за вашите технически преводи. Езиците, на които вашата документация може да бъде преведена, са:

I-ва група – английски, френски, немски, руски, испански, италиански

II-ра група – гръцки, турски, албански, румънски, сръбски, харвадски, чешки, словашки, послки, унгарски

III-та група – нидерландски, шведски, норвежки, датски, португалски

IV-та група – китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит

За да намерите необходимите ви преводачи, трябва да изберете търсения от вас език. Така ще се селектират само преводачие за съответния език. Така ще можете да се свържете с конкретен преводач, който желаете, според визитната му картичка. Необходимо условие е да направите регистрация в платформата като Поръчител.

Намерете вашия преводач за техническата документация по проекта Ви!

Коментарите не са позволени