Наръчник за експлоатация до 80 стр. по символи, на шведски език

  • Оферта1
  • Бюджет 1,200.00лв.
  • Средна стойност на офертите 2,560.00лв.

Публикуван на 10.03.2020

Активен

Описание на проекта

Здравейте!
Разполагаме с файл – наръчник в сферата на електроинженерството, който ще се превежда от английски на български,
а след това трябва да стане на шведски език.
Бихте ли могли да го поемете и ако да, на каква цена, като поръчката не е спешна.

Работни езици

шведски език

Информация за възложителя

2 публикуван(и) проект(и) 5 участващи преводачи
Член от: 16.01.2020
Кандидати преводачи (1)

Angelina Stoimenova

преводач с гръцки език

София

10 години опит

Работил по 0 проекта

2,560.00лв.

за 12 дни

Здравейте,

Езикова комбинация:
английски -български език
Тип текст: силно специализиран
Единична цена: 10,00 лв.
Стойност: 80 * 10,00 лв. = 800 лв
Обем: 80 страници

Езикова комбинация: български –
шведски език
Тип текст: силно специализиран
Единична цена: 22, 00 лв.
Стойност: 80 * 22, 00 лв. =1760 лв
Обем: 80 страници

Професионален превод
Превод + редактиране от двама преводача, специализирани в съответната област
.
Срок: 20 работни дни