Блог

Администратор
08.02.2019
Февруари 2019 Няма коментари

Интересни факти за преводите!

В днешно време владеенето на чужди езици е все по-голямо предимство. Умението да разбираш текстове на различен от майчиния ти език и възможността да можеш да разговаряш с хора от различни държави е не само полезно, но и носи вътрешно удовлетворение. Замисляли ли сте, че можете да използвате тези знания и да ги приложите като превеждате текстове или книги? Но достатъчно ли е просто да разбирате чужд език, за да го правите? Или имате нужда от по-задълбочени познания?

Истината е, че преводът съществува още от далечни времена. Има няколко книги, написани наскоро за историята на превода, които разкриват историята на дихтоматията (дух-буква), начините, по които се е превеждало в зависимост от представите, които преводачите са имали за езиците, от които са превеждали и за собствения си език, преводаческа политика, теории на превода, ролята на превода във формирането и обогатяване на националните литератури и т.н.

Самата дума “превод“ произтича от латински термин, който означава „да се носи или пренася“. Древногръцкият термин е „метафразис“ („да говорим“), от където произлиза и „метафраза” („буквален или дума-за-дума превод”) – в контраст с „парафраза” („поговорка в думи „). Това разграничение е поставено в основата на теорията на превода през годините. Цицерон и Хорас са го използвали в Рим, Драйдън продължава да го използва през седемнадесети век и все още съществува днес в дебатите около „вярност срещу прозрачност“ или „формално“ еквивалентност и динамична еквивалентност „. Първите познати преводи са тези от шумерската епоха Гилгамеш на азиатски езици от второто хилядолетие преди Христа. По-късно будистките монаси превеждали индийските сутри в китайски и римските поети са ги адаптирали към гръцкия език.

Смята се, че преводите, извършени от арабите, са запазили гръцката мъдрост и учение живи. След като завладяват гръцкия свят, те правят арабски версии на своите философски и научни творби, които през Средновековието са преведени и на латински. Тези латински преводи от гръцки и от оригинални арабски произведения са пренесени и в Ренесанса. Най-голяма роля в историята на превода обаче са изиграли религиозните текстове. Един от първите регистрирани случаи за превод е Стария завет на гръцки през III век пр. Христа, за който били необходими 70 учени, но именно този превод е причината да можем да четем днес това древно писание.

През четвърти век след Христа, Свети Йероним, смятан за светец-покровител на превода, издава Библията на латински език, която се превръща в предпочитан текст от Римокатолическата църква в продължение на много години. Въпреки това обаче имало преводи на Библията и на други езици, което в крайна сметка довело до разделяне на християнството на римокатолицизъм и протестантство. Причина били различията между версиите на ключови думи и пасажи. Самият Мартин Лутер се счита за първият европеец, който предлага да се преведе на собствения му език, за да бъде по-достъпна и разбираема. Това стои в основата и до ден днешен, когато се прави превод на даден текст.

Идеята на превода е не само да се представи даден текст на собствения език. Той е индивидуална себеизява на преводача, който следва да търси адекватност не във времето на създаването на оригинала, а в степените на развитие на литературата, на изобразителните средства и като е необходимо, така да пресъздаде текста, че смисълът, който носи да се запази. Преводаческият процес не е просто замяна на единици от един език с единици от друг. В действителност става въпрос за сложен процес, в който преводачът е изправен пред редица трудности и предизвикателства. Целта на всеки превод е да се предаде даден текст с езиковите средства на друг език. Всеки, който се занимава с това настоящем или тепърва иска трябва да знае, че тази цел се постига не чрез превеждане на думи, а чрез предаване на онова, което те изразяват, смисловото им съдържание. За да бъде преводът пълноценен или както се казва адекватен, необходимо е даденият текст да се претвори на другия език в неразривно единство на съдържание и форма. Тъкмо в това се състои високото изкуство на превода, предавано през годините и запазило се до днес.

Ето защо, ако имате нужда от превод, който трябва да бъде с изключително качество, доверете се на експерти в тази област. В нашия портал ще откриете професионалисти- преводачи, които ще Ви помогнат с лекота да постигнете целта си – качествен превод!

Коментарите не са позволени