Редакция на проект

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно точка 3.3.2.1. от Общите условия на Портала за преводачи, след като е възложителят е публикувал проект за превод на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, той е длъжен да избере Преводач от Преводачите, кандидатствали по проекта, в срок до 10/десет/ дни, считано от датата на изпращането на първата оферта по проекта. Молим ви да имате това предвид преди да публикувате своя проект за превод, за да бъдете коректни към усилията на преводачите.


Данни за проекта

лв.